Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) White-backed Woodpecker

Velikost délka 25-28 cm (24-26 cm), rozpětí 40-45 cm.
Hmotnost 105-112 g.
Popis velký strakapoud, má bílou zadní polovinu hřbetu a bíle pruhovaná křídla bez velkých bílých ramenních skvrn, samec s červenou čepičkou, samice má temeno hlavy černé.
Stanoviště staré bučiny, nebo i smíšené lesy s dutými stromy, často lesní rezervace. Dutiny zpravidla v polozetlelých nebo aspoň částečně poškozených stromech slouží ke stavbě hnízda.
Výskyt střední a severní Evropa vzácný, v Asii na východě zasahuje až k Ochotskému moři. V ČR stálý pták. Hnízdí především v Hostýnských vrších, Javornících, Horním Vsacku a Beskydech a méně i na Šumavě v jihovýchodní části.
Snůška 3-5 (2-7) vajec.
Potrava: většinou živočišná, hlavně larvy brouků, a to převážně těch druhů, které žijí v čerstvě ztrouchnivělém dřevě. Koncem léta také různá semena a bobule.
Věk neprozkoumán.
Ohrožení intenzivní hospodaření v lesích, změna původní druhové, věkové a prostorové skladby lesa, holosečný hospodářský způsob a vyrušování.
Ochrana silně ohrožený podle vyhl. č.č. 395/92 Sb., příloha I. Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Početnost Hostýnské vrchy: 25-30 hnízdících párů.
ČR: 150 (-250) hnízdících párů.
EU: méně než 1000 hnízdících párů.
Poznámky hnízdní okrsky obsazuje již v průběhu měsíce března.

Lejsek malý (Ficedula parva) Red-brested Flycatcher

Velikost délka 11-12 cm, rozpětí 18-21 cm.
Hmotnost 10-13 g.
Popis menší než vrabec, tmavý ocas se středními rýdovacími pery černohnědými a ostatními bílými s černou špičkou. Samečci (především starší jedinci) mají oranžové hrdlo, mladí samci naokrovělé.
Stanoviště listnaté lesy, zejména bučiny, hnízdí v dutinách a polodutinách, proto je nutný podíl starých stromů v porostech, zdržuje se nejčastěji ve spodním patře stromových korun, kde loví hmyz.
Výskyt hnízdí ve střední Evropě, zasahuje až na Kamčatku a do severní Číny. V ČR pravidelně hnízdí, výskyt je ostrůvkovitý a početnosti ubývá od východu na západ. Zimuje v jižní a jihovýchodní Asii (Evropské populace převážně v severozápadní Indii), někdy i v Tunisu. Přilétá nejčastěji až v polovině května. Hnízdí především v Beskydech, Horním Vsacku, Hostýnských vrších, Krkonoších,Doupovských horách, Křivoklátsku ve Voděradských bučinách nebo na Českomoravské vysočině.
Snůška 4-6 vajec.
Potrava: výhradně živočišná (brouci, dvoukřídlí, stejnokřídlí, blanokřídlí, motýli). Potravu nejčastěji sbírá ve větvích a na kmenech stromů, méně často ve vzduchu a řidčeji i na zemi. hmyz, pouze na podzim požírá bobule.
Věk 2-3 roky.
Ohrožení intenzivní hospodaření v lesích, změna původní druhové, věkové a prostorové skladby lesa, holosečný hospodářský způsob a vyrušování.
Ochrana silně ohrožený podle vyhl. č.č. 395/92 Sb., příloha I. Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Početnost 60-80 hnízdících párů.
800 (100-200) hnízdících párů.
okolo 2000 hnízdících párů.
Poznámky -

Zdroj informací: 5), 6), 7).