1) Nařízení Vlády ČR č.22/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004,kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy.
2) Zdůvodnění Nařízení Vlády ČR č.22/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004,kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy.
3) AOPK ČR.
4) GIS ČSPOP.
5) Hudec K. et al. (1983): Fauna ČSSR-Ptáci-Aves. Díl III/1,2. Academia, Praha.
6) Dungel J et Hudec K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia, Praha.
7) Hume R. (2002): Ptáci Evropy. Dorling Kindersley, London.