Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 22/2005 Sb.
Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Hostýnské vrchy

 

Zdroj informací: 1).