Černý a červený seznam rostlin Bystřicka a Hostýnských vrchů

Aktualizováno 1.2. 2004

V tomto seznamu budeme postupně soustřeďovat rostliny, které se vyskytují či vyskytovaly v uvedené oblasti. Data vychází z databází GISOP. Vědecká a latinská jména rostlin jsou uvedena podle Kubát K. (ed.) 2002: Klíč ke květeně České republiky. Academia. Praha.

Zvláště chráněné druhy rostlin
Další taxony vyžadující zvláštní pozornost

Poznámky a vysvětlivky.

+ - za číslem texonu značí že je v oblasti vyhynulý (šedý řádek)
!!! - za číslem taxonu značí taxon v oblasti nezvěstný - nenalezený již delší dobu (cca 10 let) (fialový řádek)
! - za číslem taxonu značí kricky ohrožený druh v oblasti (žlutý řádek)
? - údaj nutno ověřit

Podrobné vysvětlivky na konci stránky.

Zvláště chráněné druhy rostlin
Číslo
Vědecké jméno
České jméno
Vyhláška *)
Černý a červený seznam **)
Lokální ohrožení ***)
1+
Anacamptis pyramidalis rudohlávek jehlancovitý
SO
C1
LA1
2!
Carex davalliana ostřice Davallova
O
C2
LC1
3!
Cephalanthera damasonium okrotice bílá
O
C3
LC1
4!
Cephalanthera longifolia okrotice dlouholistá
O
C3
LC1
5?
Cornus mas dřín jarní
O
C4a
?
6
Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův
O
C4a
LC2
7!!!
Dactylorhiza incarnata prstnatec pleťový
SO
C2
LA2
8!
Dactylorhiza maulata prstnatec plamatý
KO
C1
LC1
9
Dactylorhiza majalis prstnatec májový
O
C3
LC3
10!
Dactylorhiza sambucina prstnatec bezový
SO
C2
LC1
11!
Dianthus superbus hvozdík pyšný
SO
C1
LC1
12!!!
Epipactis leptochila kruštík ostrokvětý
KO
C1
LA2
13?
Epipactis muelleri kruštík růžkatý
SO
C2
LC2?
14?
Epipactis palustris kruštík bahenní
SO
C2
LC2?
15!?
Epipactis purpurata kruštík modrofialový
O
C3
LC1?
16
Galanthus nivalis sněženka podsněžník
O
C3
LC3
17!
Gentiana cruciata hořec křížatý
O
C2
LC1
18!!!
Gentiana pneumonanthe hořec hořepník
SO
C2
LA2
19!
Gentianella amarella hořeček nahořklý
SO
C1
LC1
20!?
Gratiola officinalis konitrud lékařský
SO
C2
LC1?
21
Gladiolus imbricatus mečík střechovitý
SO
C2
LC2
22!
Gymnadenia conopsea pětiprstka žežulník
O
C3
LC1
23!
Huperzia selago vranec jedlový
O
C3
LC1
24
Lilium martagon lilie zlatohlávek
O
C4a
LC3
25
Lunaria rediviva měsíčnice vytrvalá
O
C4a
LC2
26!
Ophioglossum vulgatum hadilka obecná
O
C2
LC1
27!
Melittis melissophyllum medovník meduňkolistý
O
C3
LC1?
28
Orchis mascula vstavač mužský
O
C3
LC2
29!!!
Orchis militaris vstavač vojenský
SO
C2
LA2
30!
Orchis morio vstavač kukačka
SO
C2
LC1
31!
Orchis pallens vstavač bledý
SO
C2
LC1
32!
Ornithogalum pyrenaicum snědek pyrenejský
KO
C1
LC1
33
Platanthera bifolia vemeník dvoulistý
O
C3
LC2
34!
Platanthera chlorantha vemeník zelenavý
O
C3
LC1
35!
Scilla bifolia (dle Dostála 58) ladoňka dvojlistá
SO
C2,3
LC1
36!
Scrophularia vernalis krtičník jarní
KO
C1
LC1
37!
Traunsteinera globosa hlavinka horská
SO
C2
LC1
38+
Trollius altissims upolín evropský
O
C3
LA1
39!
Veratrum album kýchavice bílá
O
C4a
LC1

 

Další taxony vyžadující zvláštní pozornost
Číslo
Vědecké jméno
České jméno
Vyhláška *)
Černý a červený seznam **)
Lokální ohrožení ***)
1
Abies alba jedle bělokorá
-
C4a
LC3-LC4a
2!
Anthericum ramosum bělozářka větvitá
-
C4a
LC1
3
Aquilegia vulgaris orlíček obecný
-
C3
LC3-LC4a
4!!!
Arnica montana prha chlumní
-
C3
LA2
5
Arum cylindraceum árón východní
-
C4a
LC3
6
Aruncus vulgaris udatna lesní
-
C4a
LC3
7!
Blechnum spicant žebrovice různolistá
-
C4a
LC1
8
Campanula glomerata zvonek klubkatý
-
-
LC3?
9!
Centaurium erythraea zeměžluč okolíkatá
-
C4a
LC1
10!
Cardamine trifolia řeřišnice trojlistá
-
C3
LC1
11
Circaea alpina čarovník alpský
-
C4a
LC3
12
Corydalis solida dymnivka plná
-
C4a
LC4a
13
Daphne mezereum lýkovec jedovatý
-
C4a
LC3-LC4a
14
Dentaria enneaphyllos kyčelnice devítilistá
-
C4a
LC4a
15
Dentaria glandulosa kyčelnice žláznatá
-
C3
LC2
16!
Epipactis greuteri kruštík Greuterův
-
C1
LC1
17
Epipactis helleborine kruštík širolistý
-
C4a
LC3-LC4a
18
Eriophorum angustifolium suchopýr úzkolistý
-
-
LC3
19!
E. latifolium s. širolistý
-
C2
LC1
20
Euphorbia amygdaloides pryšec mandloňovitý
-
C4a
LC4a
21
Gentianopsis ciliata hořec brvitý
-
C3
LC2?
22
Geranium sanguineum kakost krvavý
-
C4a
LC2
23
Hacquetia epipactis hvězdnatec zubatý
-
C4a
LC3
24
Isopyrum thalictroides zapaice žluťuchovitá
-
C4a
LC3?
25
Juniperus communis jalovec obecný
-
C3
LC2?
26
Listera ovata bradáček vejčitý
-
C4a
LC3-C4a
27
Lycopodium clavatum plavuň vidlačka
-
-
LC2
28
Nardus stricta smilka tuhá
-
-
LC2?
29
Neottia nidus-avis hlístník hnízdák
-
C4a
LC2
30
Primula elatior prvosenka vyšší
-
-
LC4a
31
Primula veris prvosenka jarní
-
C4a
LC4a
32
Pyrola minor hruštička menší
-
-
LC2?
33
Pyrus pyraster hrušeň polnička
-
C4a
LC2?
34
Silaum silaus koromáč olešníkový
-
C3
LC1
35
Trifolium alpestre jetel podhorní
-
C4a
LC3
36!
Ulmus laevis jilm vaz
-
C4a
LC1?
37!!!
Veronica scutellata rozrazil štítkovitý
-
C4a
LA2

Podrobné vysvětlivky

*) Vyhláška č. 395/1992 Sb.

O - druhy ohrožené
SO - druhy silně ohrožené
KO - druhy kriticky ohrožené

**) Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 200)
Citace: Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2002).-Příroda, Praha, 18:1-166.

A1 - vyhynulé a nezvěstné
A2 - nezvěstné
A3 - nejasné případy vyhynulých a nezvěstných
C1 - kriticky ohrožené
C2 - silně ohrožené
C3 - ohrožené
C4a - vzácnější taxony vyžadující zvláštní pozornost-méně ohrožené
C4b - vzácnější taxony vyžadující zvláštní pozornost-dosud nedostatečně prostudované

***) Lokální ohrožení
LA1 - vyhynulé a nezvěstné
LA2 - nezvěstné
LA3 - nejasné případy vyhynulých a nezvěstných
LC1 - kriticky ohrožené
LC2 - silně ohrožené
LC3 - ohrožené
LC4a - vzácnější taxony vyžadující zvláštní pozornost-méně ohrožené
LC4b - vzácnější taxony vyžadující zvláštní pozornost-dosud nedostatečně prostudované


 

Zpět na hlavní stranu