Zajímavé odkazy

Ochrana přírody a krajiny
 Ministerstvo zemědělství ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
 Ministerstvo zemědělství ČR
Česká inspekce životního prostředí
 Ministerstvo životního prostředí
Správa chráněných krajinných oblastí ČR
 Časopis Lesnická práce
Státní fond životního prostředí
The World Conservation Union (IUCN)
U. S. Environmental Protection Agency
NATURA 2000


Zpět na
hlavní stránky
ČSPOP