Přehled údajů z regionu, které jsou již uloženy v systému DISOP ke dni 20.1. 2005.

Údaje z databázového informačního systému ochrany přírody (mimo stromů):

Statistika databáze - ochranná pásma ZCHÚ
Počet zvláště chráněných území: 12
Celková plocha zvláště chráněných území: 2348983 m 2
Minimální plocha zvláště chráněného území: 8748 m 2
Maximální plocha zvláště chráněného území: 1223455 m 2
Průměrná plocha zvláště chráněného území: 195748.583333333 m 2
Statistika databáze - ochranná pásma ZCHÚ
Počet OP zvláště chráněných území: 12
Celková plocha OP zvláště chráněných území: 1284122 m 2
Minimální plocha OP zvláště chráněného území: 47290 m 2
Maximální plocha OP zvláště chráněného území: 230972 m 2
Průměrná plocha OP zvláště chráněného území: 107010.166666667 m 2
Statistika databáze - významné krajinné prvky
Počet významných krajinných prvků: 24
Celková plocha významných krajinných prvků: 220137 m 2
Minimální plocha významného krajinného prvku: 225 m 2
Maximální plocha významného krajinného prvku: 49201 m 2
Průměrná plocha významného krajinného prvku: 9172.375 m 2
Statistika databáze - významné lokality
Počet významných lokalit: 50
Celková plocha významných lokalit: 8747696 m 2
Minimální plocha významné lokality: 313 m 2
Maximální plocha významné lokality: 3904741 m 2
Průměrná plocha významné lokality: 182243.666666667 m 2
Statistika databáze - objekty ochrany přírody
Počet objektů ochrany přírody: 33
Statistika databáze - nálezové databáze v lokalitách
Celkový počet nálezů: 639
Statistika databáze - nálezové databáze mimo lokalit
Celkový počet nálezů: 107
Statistika databáze - kontroly lokalit
Celkový počet všech provedených kontrol: 674
Statistika databáze - fotodokumentace
Celkový počet všech fotografií: 2338
Statistika databáze - citace
Celkový počet citací: 4

Údaje z databázového informačního systému ochrany přírody (stromy):

Statistika databáze - jednotlivé památné stromy
Počet jednotlivých památných stromů: 15
Statistika databáze - fotografie jednotlivých památných stromů
Počet fotografií jednotlivých památných stromů: 75
Statistika databáze - kontroly jednotlivých památných stromů
Počet kontrol jednotlivých památných stromů: 41
Statistika databáze - skupiny památných stromů
Počet skupin památných stromů: 4
Statistika databáze - fotografie skupin památných stromů
Počet fotografií skupin památných stromů: 49
Statistika databáze - kontroly skupin památných stromů
Počet kontrol skupin památných stromů: 10
Statistika databáze - významné stromy
Počet významných stromů: 12
Statistika databáze - fotografie významných stromů
Počet fotografií významných stromů: 32
Statistika databáze - kontroly významných stromů
Počet kontrol významných stromů: 20